Czym jest ARBORYSTYKA?

Arborystyka to nauka zajmująca się uprawą, pielęgnacją jak również badaniami drzew, krzewów, pnączy i innych wieloletnich roślin drzewiastych.

W praktyce arborystyka obejmuje działania jak m.in.: dobór drzew i krzewów, ich sadzenia, nawożenia, zwalczania szkodników i patogenów, pielęgnowanie, cięcie, formowanie oraz ich usuwanie (wycinka).

Arborystyka skupia się przede wszystkim na utrzymaniu drzew i krzewów w krajobrazie kulturowym, zazwyczaj w ogrodach, parkach i innych terenach zieleni i jest ściśle powiązana z architekturą krajobrazu, dendrologią, ogrodnictwem, szkółkarstwem czy leśnictwem. Nasuwa się wniosek, iż dobry arborysta musi posiadać odpowiednią wiedzę ze wszystkich tych dziedzin.

Jednym z głównych elementów arborystyki jest wspinaczka drzewna kojarzona często z alpinizmem. Arboryści poruszają się w koronach drzew przy użyciu technik linowych oraz szeroko rozwiniętego i dostępnego dziś sprzętu arborystycznego. Dokonują oni specjalistycznych zabiegów na drzewach, tj.: prześwietlanie koron drzew, cięcia sanitarne, cięcia formujące, cięcia weteranizujące, cięcia techniczne, redukcje czy same wycinki drzew.

Przeważnie takiego wspinacza zobaczyć można w miejscu, do którego nie dojedzie podnośnik koszowy. Oznacza to, że drzewa, którymi zajmują się arboryści bywają często trudne i wymagające.